Termeni si conditii

VA RUGAM SA CITITI CU ATENȚIE!

Textul de mai jos reprezintă un “Acord de Vânzare-Cumpărare de servicii” încheiat între SC AGROBROKER SRL (în continuare agrobroker.ro) și Dumneavoastră (în continuare beneficiar).

A. GENERALITAȚI

A.1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice S.C. AGROBROKER S.R.L. are obligatia de a administra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană. Conform Legii nr. 677/2001 aveți dreptul să solicitați modificarea respectiv stergerea datelor dumneavoastră din sistemul informatic al agrobroker.ro. Scopul colectării datelor este: -asigurarea și inbunatatirea serviciilor prestate de către agrobroker.ro. -Servicii de comunicaţii electronice -menținere a conturilor de acces online -oferirea de produse și/sau servicii de catre alti membrii ai acestui site -soluționarea intrebărilor, propunerilor, sugestiilor și solicitărilor dumneavoastră referitor la serviciile oferite de către agrobroker.ro -emiterea facturilor Prin accesarea acestui site sunteți de acord cu faptul că Furnizorul are dreptul de a prelucra datele dumneavoastră personale, dezvaluite ca urmare a folosirii serviciului de către Utilizator. Agrobroker.ro se angajează să protejeze datele dumneavoastră, și nu pune la dispoziția terței părți. Orice solicitare referitoare despre datele dumneavoastră de identificare, vor fi solicitate de la dumneavoastră numai prin panoul utilizatorului din contul dumneavoastră de pe agrobroker.ro.

A.2. ACCESUL PE AGROBROKER.RO

Accesul la serviciile și informațiile oferite de agrobroker.ro se face contra cost, pe baza unui abonament activ, valoarea căruia se va achita în avans. Orice solicitare referitoare la modificarea datelor beneficiarului sau a serviciilor oferite de agrobroker.ro se vor transmite în scris la adresa agrobroker.ro (prin e-mail, fax sau poștă). În cazul în care doriți să renunțați la serviciile oferite de agrobroker.ro înainte de expirarea abonamentului Dumneavoastră, valoarea deja achitată nu se poate rambursa, nici măcar parțial. Conform Ordonanței nr 130/31 august 2000 aprobată prin Legea nr. 51/2003 Art. 10.: Consumatorul nu poate denunța unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel: alin. a -> contracte de furnizare de servicii a căror execuție a început, cu acordul consumatorului, înainte de expirarea celor 10 zile lucrătoare.

B. OBLIGAȚII ȘI DREPTURI

B.1. DREPTURILE UTILIZATORILOR Toți abonații au acces la serviciile și datele incluse în abonamentul lor și la secțiunile gratuite disponibile pe pagina web www.agrobroker.ro . Informațiile și materialele (text sau grafic) puse la dispoziția abonaților sunt doar pentru uzul lor personal. Se interzice reproducerea, republicarea materialelor publicate de către agrobroker.ro pe orice fel de mediu, fie el electronic sau tipărit, fără acordul scris al agrobroker.ro Orice acțiune întreprinsă de terțe persoane pentru a compromite siguranța și buna funcționare a serviciului oferit de agrobroker.ro sau încercarea de preluare automată a datelor de pe pagina web www.agrobroker.ro se va considera tentativă de fraudare a sistemelor informatice ale agrobroker.ro și vor fi denunțate autorităților competente. Vizitatorii și abonații agrobroker.ro declară pe propria răspundere că au luat la cunoștință și au înțeles faptul că toate reprezentările grafice stilizate, logo-urile și simbolurile asociate aparțin agrobroker.ro și sunt mărci înregistrate a acestuia.

B.2. OBLIGAȚIILE agrobroker.ro

Agrobroker.ro, în calitate de furnizor de servicii, se obligă să presteze serviciile achitate de către beneficiar în condiții caracter public (puse la dispozitie de catre Ministerul de Finante, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Ministerul Justitiei, Ministerul Agriculturii, etc.). Agrobroker.ro își rezervă dreptul de a modifica condițiile prezentului Acord unilateral, fără o notificare prealabilă. Eventualele modificări ale Acordului vor fi anunțate și publicate pe pagina web www.agrobroker.ro în secțiunea “Termeni și condiții” și devin aplicabile din momentul publicării lor. Agrobroker.ro își rezervă dreptul de a restricționa parțial sau total accesul beneficiarilor la serviciu, în condițiile în care consideră că aceștia folosesc informațiile puse la dispoziția lor într-o manieră care contravine acestor Termeni și Condiții sau care poate aduce daune tehnice și / sau financiare agrobroker.ro

B.2.1 LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul declară că a citit, a înteles și este de acord cu urmatoarele: Utilizarea serviciului se face pe propria raspundere. Astfel, Furnizorul nu poate fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau a site-urilor web în legatura cu acesta. Informațiile publicate de către agrobroker.ro au un caracter informativ și nu reprezintă consiliere fiscală, juridică, comercială sau de investiții. Agrobroker.ro declină orice fel de responsabilitate pentru orice fel de decizie luată de către Beneficiar pe baza informațiilor publicate pe pagina web www.agrobroker.ro Dacă aveți nevoie de consultanță (financiară, juridică, fiscală sau de orice fel) vă rugăm să vă adresați unui specialist în domeniul respectiv. Conținutul siteului agrobroker.ro respectiv informațiile trimise pe mail și/sau SMS au caracter pur informativ fără a avea pretenția să înlocuiască publicațiile oficiale, iar aceste informații nu pot fi folosite ca bază legală pentru nicio acțiune/demers în fața terților. Administratorul și proprietarul siteului agrobroker.ro nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori sau neconcordanțe care pot apărea la un moment dat, între conținutul portalului și informațiile reale. Forța majoră exonerează părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

C. SERVICII PRESTATE

C.1. CONȚINUTUL SITE-ului www.agrobroker.ro (în continuare: site) Textele – știrile, rapoartele, legislație etc. – vor fi publicate pe site în funcție de posibilitățile de moment al agrobroker.ro. Conținutul provenit din anumite surse (rapoarte, date statistice) sunt proprietatea agrobroker.ro, care deține licență exclusivă pentru publicarea lor în România. Se interzice preluarea și publicarea acestor texte de către terțe persoane fără acordul scris al agrobroker.ro.

C.2. NOTIFICĂRILE PRIN SMS

Notificările de preț trimise prin SMS către abonații agrobroker.ro sunt obținute din diverse surse, cum ar fi bursele de specialitate, organizații profesionale, grupuri de producători, piața liberă etc. și sunt transmise abonaților imediat după ce devin disponibile. Aceste informații au un caracter informativ, agrobroker.ro nu poate garanta posibilitatea abonatului de a vinde sau cumpăra comodități la prețurile publicate. Costul transmiterii notificărilor prin SMS național îi revine agrobroker.ro, beneficiarul neavând nici o cheltuială suplimentară legată de acest serviciu. În cazul în care Beneficiarul se află în străinătate și folosește telefonul mobil în regim de roaming, operatorul de servicii de telecomunicații mobile poate percepe taxe suplimentare pentru recepționarea de mesaje scrise. Pentru detalii legate de aceste eventualele costuri suplimentare vă rugăm să contactați operatorul de telefonie mobilă. Lista comodităților ale căror prețuri vă punem la dispoziție (respectiv descrierea acestor comodități) se poate studia aici. Agrobroker.ro îsi rezervă dreptul de a modifica această listă fară o notificare prealabilă. Agrobroker SRL nu răspunde pentru problemele tehnice cauzate de sistemele informatice care nu se află în administrarea sa (cum ar fi operatorul de telefonie mobilă etc.)

C.3. LICITAȚIILE PUBLICE

Informațiile referitoare la licitațiile de achiziție publică au ca surse generale publicațiile de stat (recunoscute ca informații publice). Agrobroker.ro monitorizează și pune la dispoziția abonaților săi doar informațiile și documentația referitoare la licitațiile care au legătură cu industria agroalimentară.

C.4. SISTEMUL DE CERERI SI OFERTE

Orice abonat agrobroker.ro cu un abonament activ poate publica oferte de vânzare și cereri de oferte pentru produse agroalimentare. Contul gratuit de test nu are posibilitatea de a publica cereri sau oferte, doar să vizualizeze cele publicate de abonați. Prin publicarea unei “CERERI” sau “OFERTE” pe platforma agrobroker.ro se vor publica implicit și datele primare de identificare a Beneficiarului, cum ar fi denumirea companiei, codul fiscal, județul de reședință și numărul de telefon fix (sau, în cazul în care nu există un număr de telefon fix, se va publica numărul de telefon mobil). Beneficiarul are dreptul de a publica, modifica parțial sau să șteargă oricâte cereri sau oferte prin platforma agrobroker.ro. Toată responsabilitatea pentru conținutul cererilor sau ofertelor îi revine Beneficiarului. Agrobroker își rezervă dreptul de a publica date statistice (inclusiv prețuri) despre datele introduse de către beneficiarul serviciilor agrobroker.ro – fară a publica și sursa acestuia.

C.5. DATE DESPRE COMPANII

Datele despre companii publicate de către agrobroker.ro sunt colectate din diferite surse publice, iar acuratețea și corectitudinea lor depinde în totalitate de aceste surse. Informațiile despre companii disponibile prin platforma agrobroker.ro sunt următoarele: – starea de activ / inactiv (firmelor inactive nu li se mai permite să emită facturi sau orice alt fel de documente fiscale, tranzacțiile efectuate de către firmele inactive sunt nule din punct de vedere fiscal. Societățile comerciale care tranzacționează cu o companie inactivă pot fi acuzate de evaziune fiscală și sunt pasibile de amendă) – date financiare, conform informațiilor publicate de către Ministerul Finanțelor și/sau Registrul Comerțului – obligații restante către instituțiile statului (Obligații restante la bugetul asigurărilor de sănătate (ORSN), Obligații restante la bugetul asigurărilor pentru şomaj (ORSO), Obligații restante la bugetul asigurărilor sociale de stat (ORPE), și Obligații restante la bugetul de stat (ORBS) de la Agenția Națională de administrare fiscală. – date de insolvență (publicate de către Ministerul Justiției) – stare CIP: Informațiile referitoare la “Starea CIP” (Centrală de incidență plăți) – prin sesizările venite din partea cititorilor/utilizatorilor acestui site. Sesizările din partea cititorilor/utilizatori se fac în mod anonim, agrobroker.ro nu verifică și nu înregistrează sursa acestor sesizări, dar înainte de publicare pe site toate sesizările făcute de către utilizatori sunt verificate în CIP al Băncii Naționale Romane, prin intermediul unei bănci comerciale. – VIES (verificarea codului fiscal al unei companii din ROMANIA în Registrul Operatorilor Economici Intracomunitari. Are relevantă in scopul TVA doar în cazul comerțului intracomunitar). Lipsa valabilității în VIES al unui cod fiscal nu inseamnă că, compania respectivă este inactivă sau are regim fiscal special în activitatea comercială desfasurata în Romania. Cu orice abonament activ, aveti dreptul sa monitorizati 10 companii. Orice informație nouă (despre firmele monitorizate de către dumneavoastră) care devine disponibilă (ex. anunt de insolvență) va fi trimis către dumneavoastră prin SMS/e-mail.

Am citit, am înțeles și sunt de acord cu “Termenii și condițiile de utilizare”